Kalevalaseuran Kekrinpäiväpalkinto Sivakkaan

27.10.2017 22:19

Kalevalaseura on myöntänyt Kekrinpäivän tunnustuspalkinnon sivakkalaiselle Marjo-Riina Häkkiselle hänen ansioistaan kylän perinnemaisemien puolestapuhujana, kylän kävelyreittien suunnittelijana ja valokuvaajana sekä yhteisöllisyyden vaalijana. Lisäksi hän on yhdistänyt taidokkaasti perinteen ja kulttuuriympäristön vaalimisen nykyaikaan esim. Sivakan Facebook-ryhmässä.