Meillä kunnostetaan vanhaa peltoa!

06.11.2020 11:33


Saimme paikallisen maansiirtoyrittäjän kunnostamaan Suoniittyä. Vanhojen peltolohkojen kunnostuksella on kiire, sillä asuessamme metsäisellä seudulla, meille tarjotaan usein pellonmetsitystä ja vajaakäyttöiset lohkot ovat erityisenä huomion kohteena.. Tarvitsemme vielä 1,5 hehtaaria lisää peltomaata saadaksemme EU-tuet optimoitua. Ensi vuonna voimaan astuva pellonmetsityslaki on uhka perinteisille, avoimille maalaismaisemille, alueen kulttuurihistorialle sekä luonnon monimuotoisuudelle, koska metsäalan asiantuntijat eivät monestikaan huomioi näitä seikkoja tarjotessaan metsitystä. Yläpihan perinnebiotoopeilta kerättyä niittykukan siemenseosta on edelleen saatavana. Se riittää n. 15 m2 alalle ja voit tilata sitä 10,00 €sis toim.kulut. Yht.otot ylapihantila@gmail.com tai 050 599 4630.