Osallistu kyselyyn

04.02.2020 21:39

Luonnonlaitumet ja -niityt on luokiteltu maamme uhanalaisimmiksi luontotyypeiksi. Näitä perinnebiotooppeja ei ole mainittu nykyisessä luonnonsuojelulaissa. Tiedotusta ja rahoitusta kyseisten luontotyyppien hoitoon tarvitaan lisää. Vastaa Ympäristöministeriön kyselyyn seuraavasta linkistä https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/08d69039-5b2b-4423-aeca-0cbdb42407fa?displayId=Fin1920477